Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Zgorzelskim m.in. o zniesieniu 30-krotności składek ZUS, spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska w Brukseli i przyszłości Pawła Kukiza.