Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 23, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej ze Zbigniewem Girzyńskim o sporze wokół polskiego sądownictwa, wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a SN, oraz o prezydencie Andrzeju Dudzie.