Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Markiem Sawickim o zbliżających się wyborach krajowych, o Koalicji Polskiej i Waldemarze Pawlaku.