Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Jackiem Protasiewiczem o wyborach parlamentarnych, spotkaniu opozycji za plecami Grzegorza Schetyny oraz powrocie Donalda Tuska do Polski.