Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o Wojsku Obrony Terytorialnej oraz o obniżeniu pensji samorządowcom.