Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o negocjacjach Polski z Komisją Europejską oraz o nagrodach przyznanym posłom przez Beatę Szydło.