Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Bielanem o jedności prawicy i aferze taśmowej.