Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 12, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Michałem Kamińskim o  przerwie w obradach Sejmu, klauzuli w ustawie dot. jawności majątków rodzin urzędników i trwającej kampanii wyborczej.