Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Radosławem Fogielem o apelu prof. Adama Strzembosza, który wezwał do dymisji Zbigniewa Ziobry, sytuacji w polskim sądownictwie i sprawie wydatków Polskiej Fundacji Narodowej, która zapłaciła 20 mln zł amerykańskiej firmie PR-owej za promocję Polski.