Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Julią Piterą o wyborach do Parlamentu Europejskiego, jesiennej kampanii oraz sprawie Marka Lisińskiego.