Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Bogdanem Klichem m.in. o zorganizowanej w Warszawie konferencji bliskowschodniej, wyborach do PE oraz zatrzymaniu przez CBA byłego prezesa PKN Orlen Jacka K.