Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Rafałem Bochenkiem o aferze taśmowej i zbliżających się wyborach samorządowych.