Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Adamem Bielanem o strajku nauczycieli, podwyżkach dla nich oraz o tym, jak są traktowani przez PiS.