Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 7, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Bielanem m.in. o "taśmach Kaczyńskiego", brexicie oraz TVP.