Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Barbarą Zdrojewską m.in. o przyszłości Grzegorza Schetyny, minionej kampanii wyborczej i wynikach wyborów parlamentarnych.