Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 16, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Michałem Wójcikiem na temat wizyty Komisji Weneckiej w Polsce, praworządności i sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości.