Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Jarosławem Sellinem m.in. o kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na stanowisko premiera, o wyroku NSA w sprawie upublicznienia list poparcie dla sędziów do KRS, aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o tzw. cysternach wstydu.