Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 31, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Sebastianem Kaletą m.in. o aferze wokół Mariana Banasia i wyborach prezydenckich.