Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Tomaszem Grodzkim o wycofanych zarzutach prof. Agnieszki Popieli, prawyborach w PO i aferze wokół Mariana Banasia.