Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 6, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Ryszardem Czarneckim o zbliżających się wyborach prezydenckich, Jarosławie Kaczyńskim i reformie sądownictwa.