Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 7, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o wyborach prezydenckich, rezygnacji Donalda Tuska z udziału w wyborach prezydenckich, decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który wyznaczył Antoniego Macierewicza do roli marszałka seniora Sejmu oraz o kandydaturze Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Elżbiety Chojny-Duch na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.