Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Michałem Wójcikiem o stosunku partii rządzącej do protestujących matek osób niepełnosprawnych oraz o sprawie Alfiego Evansia.