Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 3, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia ze Zdzisławem Krasnodębskim o sojuszu z Niemcami, o jego kandydaturze do Parlamentu Europejskiego oraz o Adamie Andruszkiewiczu.