Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 6, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o sytuacji w Nowoczesnej, Koalicji Obywatelskiej i KNF.