Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Hofmanem o aferze KNF i sytuacji w obozie "dobrej zmiany".