Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 18, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Włodzimierzem Czarzastym o wejściu Polski do strefy euro, strajku nauczycieli, sondażach poparcia i Robercie Biedroniu.