Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Ryszardem Czarneckim o strajku nauczycieli i wyborach do Parlamentu Europejskiego.