Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Tadeuszem Cymańskim o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego oraz o obniżeniu wynagrodzeń poselskich.