Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Bielanem o prezydenckim projekcie referendum oraz o Antonim Macierewiczu.