Preview Mode Links will not work in preview mode

May 23, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Władysławem Teofilem Bartoszewskim o ustawie o związkach partnerskich i wyborach do PE.