Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 21, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Bronisławem Komorowskim o kandydaturze Patryka Jakiego na prezydenta Warszawy oraz o środowisku PiS.