Preview Mode Links will not work in preview mode

May 13, 2020

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Michałem Wypijem o sytuacji w partii Porozumienie oraz wyborach prezydenckich.