Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 13, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Michałem Wosiem m.in. o reformie sądownictwa oraz opublikowanych ostatnio nagraniach przez CBA.