Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Andrzejem Rozenkiem o sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, sprawie Mariusza Kamińskiego i agenta Tomka oraz o kampanii prezydenckiej.