Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 10, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Jackiem Protasiewiczem m.in. o Platformie Obywatelskiej i Grzegorzu Schetynie.