Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Iwoną Hartwich o Funduszu Solidarnościowym oraz o żeńskich końcówkach.