Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Jarosławem Gowinem o wyborach prezydenckich i ostatnim dniu kampanii przed ciszą wyborczą.