Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 24, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Kamilem Bortniczukiem o protestach wyborczych, Marianie Banasiu, możliwych zmianach w spółkach Skarbu Państwa.