Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 7, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z profesorem Andrzejem Zybertowiczem o wezwaniu przedsądowym opozycjonistów w związku z wypowiedzią Zybertowicza nt. Okrągłego Stołu. W rozmowie poruszono również wątki wyborów do Parlamentu Europejskiego i nowych programów socjalnych PiS.