Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 18, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Stanisławem Tyszką o aferze taśmowej z udziałem Mateusza Morawieckiego i zbliżających się wyborach samorządowych.