Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Stanisławem Tyszką o Polskiej Fundacji Narodowej oraz nagrodach dla rządu przyznanych przez Beatę Szydło.