Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 28, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Pawłem Szefernakerem o strajku nauczycieli i zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.