Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 7, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Joanną Schmidt o byciu posłem niezależnym oraz o sytuacji w Nowoczesnej.