Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Joanną Scheuring-Wielgus o strajku kobiet przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.