Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia ze Sławomirem Nitrasem o karcie LGBT i programie wyborczym PiS.