Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Joanną Muchą o strajku nauczycieli, 500 plus i 13. emeryturze.