Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 13, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Kornelem Morawieckim o  relacjach polsko-rosyjskich, pozycji syna, premiera Mateusza Morawieckiego, w obozie "dobrej zmiany" i sytuacji w sądownictwie.