Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Liroyem-Marcem o zarobkach ministrów oraz o tym, czy będzie kandydował na prezydenta Kielc.