Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 8, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Joanną Kluzik-Rostkowską o wyniku wyborów samorządowych i zakazaniu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz Marszu Niepodległości.