Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2018

Mikołaj Wójcik rozmawia z Marcinem Kierwińskm o wynikach wyborów samorządowych oraz o współpracy KO z PSL-em.